QT - Convert QString to LPCWSTR

QString str("IPTip_Main_Window");
LPCWSTR lstr = reinterpret_cast<LPCWSTR>(str.constData());

Werbungcomments powered by Disqus

Copyright Dunkel & Iwer GbR | Datenschutzerklärung | Impressum